مشکلات همسر غول پیکر! - شبکه‌ما

تا به حال به این فکر کرده اید که اگر همسرتان اندام بزرگ و غول پیکری داشت، چه میشد؟ تو تخت؟ وقت خواب؟ وقت غذا خوردن؟ تو ماشین؟

مشکلات همسر غول پیکر!

دسته بندی ها:
توضیحات:

تا به حال به این فکر کرده اید که اگر همسرتان اندام بزرگ و غول پیکری داشت، چه میشد؟

تو تخت؟ وقت خواب؟

وقت غذا خوردن؟

تو ماشین؟


  • sharifi4607
    sharifi4607 |

    خخخخخخخخخخخخخ