خوابیدن های باحال - شبکه‌ما

  این اتفاق تنها برای نوزادان اتفاق نمی افتد بلکه خیلی از اوقات برای ما نیز اتفاق می افتد .

خوابیدن های باحال

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

این اتفاق تنها برای نوزادان اتفاق نمی افتد بلکه خیلی از اوقات برای ما نیز اتفاق می افتد .همه این خواب الودگی های یکذفعه ای به دلیل کار کردن و خستگی زیاد می باشد

هرچقدر بیشتر کار کنیم و خسته بشیم سریع تر خوابمان می برد .البته خیلی ها هستند که خوابشان نمی رود ولی از آن طرف خیلی دیر بیدار می شوند.

چیزی لذت بخش تر از یک خواب اروم و راحت نیست .این مدل خوابیدن بچه ها خیلی بامزه و خنده دار تر از ادم بزرگتر ها هستند