زورنمایی سرباز امریکایی و کانادایی - شبکه‌ما

  این ویدیو دو سرباز کانادایی و امریکایی با هم زور نمایی می کنند.

زورنمایی سرباز امریکایی و کانادایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

این ویدیو دو سرباز کانادایی و امریکایی با هم زور نمایی می کنند.

این زور نمایی بدین صورت است به کمر هر دو یک طناب می بندند و از آن ها می خواهند پشت به هم بایستند و این طناب های دور کمرشان با طنابی دیگر در وسط به هم وصل شده اند وزن آن ها تقریبا یکی است

سرباز کانادایی لباس نظمی سبز پررنگ پوشیده است و در سمت چپ تصویر قرار دارد.سرباز امریکایی هم سمت راست با عینک و لباس نظامی کمرنگ تر هست .نتیجه را حتما در ویدیو ببینید