شیشه گر هنرمند - شبکه‌ما

  در این ویدیو مردی را می بینیم که با شیشه مجسمه های خیلی زیبایی درست می کند .

شیشه گر هنرمند

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

در این ویدیو مردی را می بینیم که با شیشه مجسمه های خیلی زیبایی درست می کند .او در این ویدیو توسط آتش مذاب شده و با یک پنس اسبی بسیار زیبا را درست می کند.جالب هست این اسب رنگی می شود و هرچقدر بیشتر این مواد را بکشیم کمرنگ تر می شود و بیشتر شبیه شیشه می شود .

خیلی راحت به این اسب زیبا جالت می دهد طوری که بر روی دوپای خود و دم خود ایستاده است.این کار را این فرد کمتر از یک دقیقه انجام می دهد.