شوخی با Randy Orton قهرمان کشتی کج - شبکه‌ما

شما هم اگر از طرفداران کشتی کج باشید، رندی اورتون را می شناسید.

شوخی با Randy Orton قهرمان کشتی کج

دسته بندی ها:
توضیحات:

شما هم اگر از طرفداران کشتی کج باشید، رندی اورتون را می شناسید. او کشتی گیر و بازیگر آمریکایی است که تاکنون 12 بار قهرمان جهانی شده است.