مذاکره کنندگان و میزبانان گفتگوهای هسته ای - شبکه‌ما

  گفتگوهای هسته ای که اخرین مهلت تایین شده خود در وین را سپری  می کند در سال های گذشته در ایران از سوی چهار نهاد...

مذاکره کنندگان و میزبانان گفتگوهای هسته ای

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

گفتگوهای هسته ای که اخرین مهلت تایین شده خود در وین را سپری  می کند در سال های گذشته در ایران از سوی چهار نهاد پیگیری شده است

شورای عالی امنیت ملی – وزارت امور خارجه – سازمان انرژی اتمی و نمایندگی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی .حسن روحانی اولین نفر شورای عالی امنیت ملی بود که گفتگو ها را اغاز کرد.

کمال خراجی وزیر امور خارجه و هم چنین محمد اقا زاده  رئیس سازمان انرژی اتمی و علی اکبر صالحی نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی بوده است