ارایش اسکلتی - شبکه‌ما

برای این ارایش باید ابتدا کل صورت و گردن را رنگ روح و یا همان زرد کمرنگ و بی روح کنیم .

ارایش اسکلتی

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای این ارایش باید ابتدا کل صورت و گردن را رنگ روح و یا همان زرد کمرنگ و بی روح کنیم .سپس دور چشم ها را از بالای ابرو تا زیر پف چشم کاملا و به شکل دایره ای مشکی می کنیم

بینی را مثلثی شکل مشکی می کنیم .روی گونه ها از بغل و بالای لب تا سوراخ گوش به شکل آ با کلای باز مشکی می کنیم

سپس استخوان های بدن را نیز با مشکی توپر می کشیم و روی لب ها خط هایی با فاصله های یک اندازه از بالا به پایین می اندازیم