باغبون خواننده - شبکه‌ما

این فرد که یک باغبان شهرداری می باشد هم به نوعی تنبک می زند و هم می خواند.

باغبون خواننده

دسته بندی ها:
توضیحات:

این فرد که یک باغبان شهرداری می باشد هم به نوعی تنبک می زند و هم می خواند.صداهای غایب در همه جاهای دنیا بسیار است ولی بیشتر در ایران این صداها هستند.

حالا با وجود اینترنت و سایت های خوب ویدیو یی می توانند این افراد هم صدای خوب خودشان را پخش کنند و برای دیگران به نمایش بگذارند

مانند این باغبون خوش صدا که اگر کسی صدایش را نمیشنوید قطعا هیچ وقت به آن پی نمی بردیم .اگر قدیم بود الان هم چنین صدایی را نمی شنیدیم