700 کامیون در مرز شلمچه و دردسرهای فراوان - شبکه‌ما

دردسرهای سیل صادرات در پشت دروازه شلمچه انتظار طولانی روزانه هفتصد کامیون برای ورود به بازار عراق را دارند .

700 کامیون در مرز شلمچه و دردسرهای فراوان

دسته بندی ها:
توضیحات:

دردسرهای سیل صادرات در پشت دروازه شلمچه انتظار طولانی روزانه هفتصد کامیون برای ورود به بازار عراق را دارند .این کامیون دار ها  می گویند گاهی تا شب منتظر می مانیم.

مدیر گمرک شلمچه می گویند ما به کامیون ها به نوبت وقت می دهیم هر کامیونی 1 دقیقه وقت ببرد 700 دقیقه برای هر کامیون می شود.

هم چنین می گوید از سازمان زیربط و سازمان هایی که باید مجوزهای قانونی را صادر کنند خواهش دارند که حتما در شلمچه نمایندگانشان حضور پیدا کنند تا این مشکلات را نداشته باشند