تخریب باغ برای ساختن اپارتمان ولنجک - شبکه‌ما

سبز شدن ساختمان فصل بعدی خشک شدن درختان هم چنان حکایت خراب کردن باغ ها و قطع درختان را در پی دارد.

تخریب باغ برای ساختن اپارتمان ولنجک

دسته بندی ها:
توضیحات:

سبز شدن ساختمان فصل بعدی خشک شدن درختان هم چنان حکایت خراب کردن باغ ها و قطع درختان را در پی دارد.

باز هم خراب کردن باغ در یکی از محلات شهر برای علم کردن چند ساختمانن در منطقه ولنجک اتفاق افتاد

مردم می گویند شهرداری آبی  را که به درختان می رفته را قطع کرده اند تا بتوانند خانه بسازند و هم چنین می گویند اینجا مانند بهشت بود و خیلی دوستش داشتند که دیگر نیست.

حدود 22 هزار متر مربع مساحت دارد و این احتمال هست که پس از خشک شدن درختانش به یکمجتمع مسکونی تبدیل  بشود