دربی و گله های قلعه نوری - شبکه‌ما

دربی 79 برگذار شد در حالی که غلام حسین مظلومی تماشاگرش نبود.

دربی و گله های قلعه نوری

دسته بندی ها:
توضیحات:

دربی 79 برگذار شد در حالی که غلام حسین مظلومی تماشاگرش نبود.نیمه اول این مسابقه که چندان چنگی به دل نمی زد و موقعیت کم داشت  رو به پایان بود که استقلال با یک گل یخ بازی را شکست

در نیمه دوم پرسپولیس نیز که می خواست جلو بیاید و نیمه دوم گل را مساوی کرد و چند دقیقه بعد عالیشاه بازی مساوی را به گود و گل تبدیل کرد .ولی در نهایت او اخراج شد و باعث شد 10 نفری بازی را ادامه بدهند و در اخر از کارش پشیمان شد