ماجرای اورژانس شرق تهران - شبکه‌ما

این روز ها با طرح تحول سلامت مراجعه به بیمارستان های دولتی بیشتر شده است به طوری که برخی بیمارستان ها اعلام کردند که دیگر...

ماجرای اورژانس شرق تهران

دسته بندی ها:
توضیحات:

این روز ها با طرح تحول سلامت مراجعه به بیمارستان های دولتی بیشتر شده است به طوری که برخی بیمارستان ها اعلام کردند که دیگر تخت خالی نداریم

بیمارستان شرق تهران که امام حسین نام دارد لبریز از بیمارهای اورژانسی بود به دلیل این که تخت خالی ندارند و بیماران را روی صندلی و در راهرو سرگردان کرده اند و به آن ها می گویند خودتان تخت پیدا کنید

بعضی ها را نیز در تخت های امبولانس خوابانده بودند با اینکه پذیرش نداشتند مردم باز هم می امدند و شلوغ می کردند