پاسخ جالب پروفسور مجید سمیعی - شبکه‌ما

شما نیز سرشناس ترین پروفسور مغز و اعصاب جهان ، یعنی پروفسور مجید سمیعی را می شناسید .

پاسخ جالب پروفسور مجید سمیعی

دسته بندی ها:
توضیحات:

شما نیز سرشناس ترین پروفسور مغز و اعصاب جهان ، یعنی پروفسور مجید سمیعی را می شناسید . ایشان بزرگترین جراح مغز و اعصاب جهان و بزرگترین افتخار عصر حاضر ایران می باشند . پروفسور سمیعی در گذشته یک مرکز جراحی مغز و اعصاب جهان بزرگ را در کشور آلمان بنیان گذاری کرده و اکنون قصد دارد بزرگترین مرکز مغز و اعصاب جهان را در تهران تاسیس کند . ایشان به پایه ی دارا بودن اعتبارات بسیار ، می توانند تمام ابزار های پیشرفته ی جراحی جهان از جمله آنهایی که در لیست تحریم برای ایران قرار دارند را به کشور وارد نمایند . در این ویدیو گزارشگر از ایشان می پرسد که آیا شما خود را ایرانی می دانید و یا آلمانی؟!

ایشان در پاسخی کوبنده جواب می دهند که من برای کسانی که ملیت خود را فراموش می کنند ، بسیار متاسفم ، من ایرانی هستم و ایرانی خواهم ماند...