رقص دختر در مترو - شبکه‌ما

متروهای خارج همیشه دختران و پسران می ایند و می رقصند و پول جمع می کنند .

رقص دختر در مترو

دسته بندی ها:
توضیحات:

متروهای خارج همیشه دختران و پسران می ایند و می رقصند و پول جمع می کنند . ولی این بار دختری در متروهای تهران می اید و می رقصد

ههدف این دختر را از این رقص نمی دانیم ولی در هر حال اگر برای پول این کار را می کند کسی به او پول نخواهد داد

او از مردم می خواهد که موبایل او را بگیرند و از او فیلم بگیرند.با این حال حجاب خود را رعایت کرده و در بخش زنانه می رقصد .حتما این هم مدلی جدید هست که قرار است راه بیفتد