آموزش بافت موی دخترانه - شبکه‌ما

ابتدا موها را شانه زده و با اتوی مو کاملا صاف کنید . حال موها را در پشت سر به صورت دم اسبی ببندید .

آموزش بافت موی دخترانه

دسته بندی ها:
توضیحات:

ابتدا موها را شانه زده و با اتوی مو کاملا صاف کنید . حال موها را در پشت سر به صورت دم اسبی ببندید . موها را با دست گرفته و بلند می کنیم و پشت آن را اسپری مو می زنیم . کش مخصوص گوجه ای کردن مو را وارد دم اسبی می کنیم .

انتهای موها را به سه شاخه کرده و دور کش می پیچانیم . و به همین صورت پیچان پیچان تا انتها پیش می رویم . این کار را با دقت و با صبر و حوصله انجام دهید . حال روی گوجه ای را اسپری می زنیم . حال به کمک سنجاق گوجه را روی سر محکم می کنیم . در ادامه برای یادگیری بهتر با فیلم همراه با ما باشید .