دوربین مخفی دینامیت - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی دینامیت را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی افراد به دنبال...

دوربین مخفی دینامیت

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی دینامیت را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی افراد به دنبال استفاده از مواد منفجره و سوژه ساختن این مورد برای شوخی کردن وترساندن مردم رفته اند .

در این دوربین مخفی شما فردی را می بینید که یک کت کهنه به تن دارد او به افراد نزدیک می شود و از آنها درخواست می کند که فندکی یا کبریتی به او بدهند تا سیگار خود را روشن کند سپس فندک را از افرادی که دارند گرفته و در زیر کت خود فیلتر دینامیت ها را روشن می کند و به یکباره دینامیت ها را از کت خود درآورده و در جلوی  پای فرد می اندازد و فرا رمی کند .

افراد به محض دیدن دینامیت ها فرار می کنند بعد از اینکه کمی از محل دور شدند فرد مورد نظر شروع به خندیدن می کند و آنها می فهمند که این یک دوربین مخفی است و باز می گردند و میخندند واقعا در این دوربین مخفی خواهید دید که چگونه افراد برای نجات جان خود با تمام سرعت می دوند