دوربین مخفی اره - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی اره  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی اره

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی اره  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی فردی را می بیند که ماسکی را بر چهره زده است  اره ای برقی به دست دارد  به سراغ ترساندن افراد می رود.

او به محض دیدن افرادی که در حال نزدیک شدن به او هستند شروع به روشن کردن اره برقی خود می کند و آنها را دنبال می کند .

در قسمت اول این دوربین مخفی او در جایی کمین گرفته و منتظر می ماند تا افرادی نزدیم شوند بلافاصله با روشن کردن اره برقی خود به دنبال انها می رود افراد نیز که کاملا هول کرده اند دو سه باری به هم برخورد می کنند و روی زمین می افتند و دوباره بلند می شوند وفرار می کنند.

در قسمتی دیگر  به طرف خانه افراد می روند و آنها خیلی سریع همه پنجره ها و در ها را می بندند یکی از قسمت های جالب این دوربین مخفی  حمله کرن با اره برقی به فردی است  که خوابیده است و لحظه خیلی جالبی را به وجود می آورد