دوربین مخفی های برتر - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی های برتر   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی های برتر

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی های برتر   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی مجموعه ای از بهترین دوربی مخفی ها گرد آوری شده است تا شما اگر یکی از آنها را از دست داده اید با دیدن این دوربین مخفی جبران شود .

در قسمت اول شخصی را می بیند که در ملاعام در حال کتک زدن فردی است که در گوشه ای پناه برده است و دفاعی از خود نشان نمی دهد و مردمی که در اعتراض به فرد مهاجم واکنش نشان می دهند.

در قسمت دوم این دوربین مخفی یک از جالب ترین دوربین مخفی  هار ا مشاهده می کنید در کافه ای که افراد زیادی در آنجا حضور دارند مرد جوانی قصد عبور از میز را دارد که به طور تصادفی دستش به  لیوان قهوه دختر جوانی برخود می کند و قهوه او روی لبتابش می ریزد.

دختر جوان با صدای بلند می گوید او خدای من در حالیکه مرد صلب بخشش می کند سپس دختر جوان از جایش برخاسته و با دستش مرد را به دیوار چسبانده و او را به هوا می برد و همه مردم وحشت زده می شوند.