دوربین مخفی دزدیدن دوچرخه - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی دزدیدن دوچرخه را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی دزدیدن دوچرخه

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی دزدیدن دوچرخه را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی بیشتر به این فکر بوده اند که عکس العمل مردم را درباره دزدی بدانند برای همین آنها با سوژه قرار دادن دزدیدن دوچرخه این دوربین مخفی را ساخته اند .

در این دوربین مخفی جوان سیاهپوستی را می بیند که با یک کوله پشتی بر پشت به طرف دوچرخه هایی که در قسمتی قفل شده اند می رود و بعد از بررسی دوچرخه ها یک آهن بر بزرگ را از درون کولی پشتی خود در می آورد و با با آن به سراغ قفل دوچرخه می رود.

 با قفل دوچرخه درگیر می شود تا بلاخره قفل را می شکند  سوار دوچرخه می شود در این بین دختر جوانی به دنبال او می رود  او را از روی دوچرخه می اندازد و از او درخواست می کند تا دوچرخه را به سر جایش ببرد و دزدی نکند .

در قسمت دوم دوباره او به سراغ دوچرخه می رود و این بار درست در جلوی چشم دو نفر که روی نیمکت نشسته اند قفل دوچرخه ای را می شکند و آن را می دزد و لی افراد هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهند و انگار نه انگار که کسی چیزی را دزدیده است