دوربین مخفی کیک تولد - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی کیک تولد را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی کیک تولد

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی کیک تولد را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی ابتدا دو دختر را می بینید که روبروی میزی قرا دارند یکی از آنها به زیر میز می رود در حالیکه روی میز کیک بزرگی قرا دارد که برای تولد تدارک دیده شده است .

کیک درست در جایی قرار گرفته است که در زیر آن میز سوراخ است و دختری که به زیر میز رفته بود ناگهانی با شکافتن وسط کیک از درون آن بیرون می اید .

با انجام این کار  باعث تعجب افراد می شود برای همین این دوربین مخفی را آماده می کنند.

آنها ابتدا کیک را روی میز دیگری قرار می دهند سپس از  افراد درخواست می کنند تا به کمک آنها کیک را به میز دیگری منتقل کنند.

به محض اینکه افراد کمک می کنند و کیک را از روی این میز به روی آن میز می برند دختر ی که قبلا به زیر میز رفته است از داخل کیک بیرون می اید.

افراد که منتظر چنین حادثه ای نبودند می ترسند  کمی عقب می روند . عکس العمل های جالب  خنده د اری را نشان می دهند.