موزیک متن سریال روزی روزگاری - شبکه‌ما

سریال روزی روزگاری یک درام ترکی است که در دهه 1960 به وقوی می پیوندد و حول زندگی خانواده آکارسو سیر می کند.

موزیک متن سریال روزی روزگاری

دسته بندی ها:
توضیحات:

سریال روزی روزگاری یک درام ترکی است که در دهه 1960 به وقوی می پیوندد و حول زندگی خانواده آکارسو سیر می کند. علی آکارسو بزرگ خاندان خانواده است و همانند یک ملوان، کشتی خانواده را هدایت می کند. علی با سمیله ازدواج کرده و 4 فرزند دارند...


  • |

    Good

  • سمیرا خاتمی
    سمیرا خاتمی |

    لطفا بعضی فیلم خاتون که پخش نمی شود مخصص کنید