دوربین مخفی لب تاب شکسته - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی لب تاب شکسته را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی لب تاب شکسته

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی لب تاب شکسته را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی سه همکار را می بیند که قصد شوخی با مردم را دارند انها در غرفه ای که مخصوص فروش لب تاب هستند قصد دارند مردم را سرکار بگذارند ابتدا ییک از انها با اصرار زیاد افراد را متقاعد می کند که برای تست کردن لب تاب به سمت او بیایند و کمی با لب تاب کار کنند و آن را امتحان کنند

در طی معرفی لب تاب کیبورد لب تاب می شکند و مرد کیبورد شکسته را به دست افراد می دهد وسریعا فرار می کند در همین لحظه شخص دیگری می اید و خود را مسئوا غرفه معرفی می نماید و لب تاب شکسته را می بیند و از افراد درخواست خسارت می کند

افراد که کاملا گیج شده اند زیر بار نمی روند و نمی توانند بی گناهی خود را ثابت کنند در همین حین شخص سوم که یونیفرم مامور پلیس را پوشیده وارد ماجرا می شود تا خسارت لب تاب شکسته رابگیرد .