حواستو جمع کن نترسی - شبکه‌ما

سلام . البته من خودم خیلی ترسیدم و زهرم ترکید . امیدوارم شما حواستون جمع باشه که یه وقت نترسید و زهرتون نترکه .

حواستو جمع کن نترسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

سلام . البته من خودم خیلی ترسیدم و زهرم ترکید . امیدوارم شما حواستون جمع باشه که یه وقت نترسید و زهرتون نترکه . بله از ظاهر فیلم که پیداست ماجرا مال خانم پانداست و بچه ی کوچولوش . حالا قضیه چیه ؟ جای شما باشم ادامه رو نمیخونم و یه راست میرم سراغ دیدن کلیپ .

حالا جریان چیه ؟ این خانم پاندا مشغول خوردنه و لم داده و بهش خوش میگذره و بچه کوچولوشم که جلوش دراز به دراز خوابیده . حالا یهو بعد گذشت چند ثانیه این پاندا کوچولو یه نعره ای میکشه و مادرش و شما که منتظرین ببینین چی میشه یه یه متری می پرین بالا . حالا خودتون ببینین چی به چیه اما حواسا جمع باشه ها از ما گفتن .