تهران یک روز پس از تمدید مهلت مذاکرات هسته ای - شبکه‌ما

  بعد از چند ساعت همه شاخص های بازار منفی و قرمز پوش شد و شاخص کل بورس 1208 واحد افت کرد.

تهران یک روز پس از تمدید مهلت مذاکرات هسته ای

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

بعد از چند ساعت همه شاخص های بازار منفی و قرمز پوش شد و شاخص کل بورس 1208 واحد افت کرد. سقوط کم سابقه ای در چند ماه اخیر بوده است .بیشتری افت مربوط به شرکت های خودرو و بانک ها و پتروشیمی بوده است .

شرکت ها و صنایعی که به نحوی از تحریم های ایران متاثرند .ظاهرا  سهام داران از آن چه که در روز گذشته و وین اعلام شد ناراضی اند .بازار ارز و سکه تهران هم که در انتظار نتیجه مذاکرات هسته ای بود امروز روی خوش نشان نداد