غذا دادن کودک به سگ - شبکه‌ما

سلام . در این کلیپ زیبا و بامزه شاهد غذا دادن کودک به سگ بولداگ آمریکایی هستید .

غذا دادن کودک به سگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

سلام . در این کلیپ زیبا و بامزه شاهد غذا دادن کودک به سگ بولداگ آمریکایی هستید . کودک غذا را از والدین خود گرفته و به سگ تعارف می کند و سگ گرسنه غذا را از دست کودک میقاپد.

سگ گرسنه دست بردار نیست و کودک والدین خود را با صدا متوجه مسازد که دوباره غذای سگ را به او بدهند . غذا را گرفته و دوباره جلوی دهان سگ می گیرد و سگ غذا را از دست کودک می گیرد . صحنه های بسیار جالب و زیبا از زندگی انسان و حیوانات و ارتباط نزدیک و محتاتانه ی حیوانات با کودک انسان . این کلیپ زیبا را از دست ندهید و همراه با ما این کلیپ زیبا را تماشا کنید .