عیدی گرفتن جیگر - شبکه‌ما

جیگر یکی از شخصیت های اصلی وجال مجموعه کلاهخ قرمزی است که بسیار حساس به اینکه کسی اونو خر صدا کنه که در واکنش به...

عیدی گرفتن جیگر

دسته بندی ها:
توضیحات:

جیگر یکی از شخصیت های اصلی وجال مجموعه کلاهخ قرمزی است که بسیار حساس به اینکه کسی اونو خر صدا کنه که در واکنش به حرف سه بار داد میزنه جیگرم جیگرم جیگرم  این عروسک بسیار پر طرفدار است وجوک ها وتصاویر خاصی که داره بینندگان این مجموعه تقلید میشود این شخصیت عروسکس در نوروز 1391 وارد مجموعه شد اما به خاطر سانسوری که در باز پخش این مجموعه از او شد او ممنون التصویر شد واون اولین شخصیت عروسکس بود که ممنون التصویر می شد عروسک گردان او آقاتی عیسی  یوسفی پور است وصدا پیشه آقای  کاظم سیاحی می باشد و وقتی احساساتی میشه کلمات را سه بار تکرا رمیکنه