روستایی که زمانی در دست داعش بود - شبکه‌ما

اینجا روستایی است که حدمود دو ماه پیش از اشغال گروه اسلامی خارج شد.روستای ترکمن نشین و اکثریت سنی مذهب.

روستایی که زمانی در دست داعش بود

دسته بندی ها:
توضیحات:

اینجا روستایی است که حدمود دو ماه پیش از اشغال گروه اسلامی خارج شد.روستای ترکمن نشین و اکثریت سنی مذهب. این روستا خالی از سکنی شده است و پر از نشانه هایی از سلطه داعش می بوده است

در قسمت های مختلف تابلوهایی دیده می شود که نام هایی برای خودشان در این منطقه انتخاب کردند و حالا شیعه و سنی با هم در این جا تسلط دارند. آن ها می گویند کنرل ده یک مدت به عهده داعش بودند و آن ها فقط پرچمشان را نصب کردند و وارد شهر های دیگر شدند