آخر خنده - شبکه‌ما

  باز هم یکی دیگر از مردان ایرانی برای خودش ترانه می خواند و می رقصد.

آخر خنده

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

باز هم یکی دیگر از مردان ایرانی برای خودش ترانه می خواند و می رقصد.این بار صداهای غایب ما خیلی بدتر از قبل هستند و دیگر مانند قدیم خیلی تک و جالب نیستند

در این جا فردی ر ا می بینیم که لباس نظامی پوشیده و حتی ترانه را نیز بلد نیست بخواند .در واقع می خواهد ترانه تو چشام نگاه کن و دست و بذار تو دستمو می خواند .ولی باز مثل اینکه ایرانی بلد نیست و خیلی غلط می خواند و بیشتر ترجیح می دهد آهنگ را بزند و برقصد