طرح هنری - شبکه‌ما

در این ویدیو فردی را می بینیم با استفاده از خود نویس و روان نویس طرح هنری بسیار زیبایی را طراحی می کند تا به حال...

طرح هنری

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو فردی را می بینیم با استفاده از خود نویس و روان نویس طرح هنری بسیار زیبایی را طراحی می کند

تا به حال دیده ایم نقاشی هایی که طراحی با مداد و یا حتی رنگ روغن هستند ولی تا به حال با خودنویس ندیده ایم.این طرح ها روز به روز زیاد تر می شوند.جوری که فردی با میخ و یا حتی با بوسه و خودکار آبی معمولی خودمان نیز چهره می کشند.

حتی با دو دست یک طرح را می کشند که این کار از همه سخت تر هست .