شومن های ایرانی و گلزار - شبکه‌ما

  حسن ریوندی یک شومن ایرانی است و بعد از ماهی صفت ایشون به نوعی جایش را گرفت و شومن ایرانی ها شد.

شومن های ایرانی و گلزار

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

حسن ریوندی یک شومن ایرانی است و بعد از ماهی صفت ایشون به نوعی جایش را گرفت و شومن ایرانی ها شد.به قولی می توان گفت او گلزار شو من های ایرانی هاست

او می خواست امشب استراحت کند و در رویای خود می خواست بخوابد ولی گزارش گر ها امانش ندادند و با او مصاحبه کردند.

او از استاد فسنقری هم یاد می کند و می گوید او یک اسطوره هست و بسیار انرژی دارد.حسن ریوندی نیز تقلید صدا و هواپیما در می اورد و گاهی نیز جوک می گوید و با افراد کل کل می اندازند