بافت شال سه گوش - شبکه‌ما

  اصطلاحا به این بافت بافت نخودی می گویند.باید دقت کنید این سر را از بالا و از سر شروع کنیم و 325 تا سر بیندازیم.

بافت شال سه گوش

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

اصطلاحا به این بافت بافت نخودی می گویند.باید دقت کنید این سر را از بالا و از سر شروع کنیم و 325 تا سر بیندازیم.برای اینکه سه گوش شود از کناره ها دونه کم می کنیم.

باید این را یادمان باشد هر وقت دونه ها را که سر می اندازیم تعدادشان فرد باشد . برای بافت نخودی باید یک طرف را کامل از زیر ببفیم و یک طرف را کامل از رو ببافیم .سه تا را یکی می کنیم و یکی به آن ها اضافه می کنیم .به کم کردن اصطلاحا ژوته می گویند