قمار بازی در تهران - شبکه‌ما

  در این ویدیو از ویلاسازی غیر قانونی گرفته تا قمار بازی در ملا عام و خیلی تابلو در تهران و قرارداد های عجیب و غریب...

قمار بازی در تهران

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

در این ویدیو از ویلاسازی غیر قانونی گرفته تا قمار بازی در ملا عام و خیلی تابلو در تهران و قرارداد های عجیب و غریب کارگران گزارش تهیه شده است

در محله سوهانک تهران به دل منابع طبیعی و چیزی در معادل 2000 متری به دریا و دیدیم که دوتا ویلا غیر قانونی در آن جا قرار داشت در حالی که بردن سیمان نیز در آن جا غیر قانونی است چه برسد به ساخت ویلا و مسائلی از این قبیل ازاد سازی بلیط پرواز ها انگار محدودیتی ندارد و فقط طولانی شدن صف مسافران می تواند آن را فرود بیاورد