از نود تا نود حاشیه فوتبالی جالب - شبکه‌ما

  تعویض داور در فوتبال از جمله چیزهایی است که زیاد اتفاق نمی افتد اما در بازی نفت تراکتور اتفاق افتاد .

از نود تا نود حاشیه فوتبالی جالب

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

تعویض داور در فوتبال از جمله چیزهایی است که زیاد اتفاق نمی افتد اما در بازی نفت تراکتور اتفاق افتاد .آقای زرگر که داور بسیار توانمندی هم هست ظاهرا پایش کش امد و وقتی خودش احساس کرد که نمی تواند ادامه بدهد و اگر هم ادامه بدهد ممکن است صدمه ببیند

این باعث شد جای خود را با داوری دیگر تغییر دهد تا ادامه بازی را طرف دیگری قضاوت کند که هیچ اشکالی هم ندارد این اتفاقات می افتد

بیرانوند نیز می گوید من واقعا مسدوم بودم و خواستم بشینم روی نیمکت و به تیمم کمک کنم