گزارش استقلال و پرسپولیس افغانستان - شبکه‌ما

اطراف استادیوم هرات هستیم که دربی استقلال هرات با سرخپوشان مربوط به افغانستان را در این جا می بینیم .

گزارش استقلال و پرسپولیس افغانستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

اطراف استادیوم هرات هستیم که دربی استقلال هرات با سرخپوشان مربوط به افغانستان را در این جا می بینیم .در واقع به نوعی همان استقلال و پرسپولیس خودمان هست و به همان اندازه برایشان مهم است

آن ها پیش بینی می کنند تیم سرخ پوشان 3 -1 می زند . آن ها اکثرا استادیوم ایران امده اند و پرسپولیس و استقلال ایران را نیز دوست دارند

این کری ها همانطور تا شب ادامه داشت تا وقتی که حتی برنامه شروع شود همه منتظر بودند و این بازی برایشان حیاتی بود