زمین خواری در شمیرانات - شبکه‌ما

  شمیرانات نمونه بارز منطقه خوش آب و هوایی است که زمین خواران دندان طمع برای این منطقه تیز کرده اند.

زمین خواری در شمیرانات

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

شمیرانات نمونه بارز منطقه خوش آب و هوایی است که زمین خواران دندان طمع برای این منطقه تیز کرده اند. فرماندار شمیرانات خان محمدی می گوید کل تصرفاتی که از سال 86 تا کنون بوده است دو بخش لواسانات و رودبار حدود 150 هکتار می باشد

زمین خوار ها با کشیدن فنس و دیوار چین قسمتی از کوه را برداشتند و تصرف کردند و کم کم هم ساخت و ساز در این منطقه شروع می شود

اما خوشبختانه چند وقتی که مسئولان کمر همت بسته اند برای باز گردن این ارازی به بیت المال