دوربین مخفی آلودگی با گاز - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی آلودگی با گاز را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی آلودگی با گاز

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی آلودگی با گاز را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی فردی را مشاهده می کنید که به توضیح دوربین مخفی می پردازد او در اداره ای قصد دارد با مردم شوخی کند برای این کار او به داخل ساختمان رفته و در روی  پله های ساختمان دراز می کشد در حالیکه بی سیم او در کنارش افتاده است

همکار این فرد در داخل ساختمان نشسته است ومنتظر تا افرادی  وارد ساختمان شوند به محض ورود افارد فردی که در داخل ساختمان است با صدای بلند و سریع اسم دوست خود را صدا می زند و از او می خواهد که سریعا محل را ترک کند چرا که هوای محل به گازی سمی آلوده شده است

افراد که این مکالمه را می شنوند عکس العمل های متفاوتی انجام می دهند عده ای به سرعت با هر وسله ای که دارند جلود دماغ خود را گرفته وسریع محل را ترک می کنند بدون اینکه به فردی کمکی کنند عده ای دیگر تلاش می کنند تا فرد را نیز با خود به بیرون ببرند که این حرکت آنها قابل تحسین است.