خلاقیت با دور ریختنی ها - شبکه‌ما

  این مرد با پلاستیک های دور ریختی و با آن های بزرگ مجسمه های خیلی بزرگ و شیکی درست می کند.

خلاقیت با دور ریختنی ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

این مرد با پلاستیک های دور ریختی و با آن های بزرگ مجسمه های خیلی بزرگ و شیکی درست می کند.برای این کار قطعا باید نقاش خوبی بود.در واقع باید هنر مند بود تا بتوانیم این ایده را اجرایی کنیم .

خیلی از ماها فکر می کنیم که هنرمند یم و برای انجام هنرنمان حتما باید وسیله های گران قیمت و شیک بخریم .با دیدن این ویدیو متوجه می شویم که با وسایل دور ریختنی هم می توان کارهای هنری زیبا ایجاد کرد و حتما نباید از چیز های لوکس و خریدنی استفاده کرد