تکنولوژی شگفت انگیز - شبکه‌ما

  حتما شما هم جزو افرادی هستید که همیشه عاشق پیشرفت و تکنولوزی هستند.

تکنولوژی شگفت انگیز

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

حتما شما هم جزو افرادی هستید که همیشه عاشق پیشرفت و تکنولوزی هستند. این ویدیو برای شما بسیار جالب می باشد و با تککنولوژی های روز اشنا می شوید

در این جا دست های افراد مانند پرینت سه بعدی منتها ازنوع متحرکش عمل می کند .دست ها را به هر طرف تکان بدهیم آن نیز تکان می خورد .حتی چیز هایی مانند کتاب را اگر جلوی این تکنولوژی بگیریم و ورق بزنیم آنجا عمل می کند

به اجسام حجم می دهد و یا وقتی اجسام را روی آن ها قرار دهیم حجم آن از بین می رود مانند پازل عمل می کند