کشتی باحال میمون ها - شبکه‌ما

  این کشتی در چین انجام شد و در آن دو میمون با هم کشتی می گیرند .

کشتی باحال میمون ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

این کشتی در چین انجام شد و در آن دو میمون با هم کشتی می گیرند .دقیقا مانند کشتی واقعی ابتدا با هم عهد می بندن و سپس کشتی می گیرند.در این وسط خیلی هم داور را می زنند و اذیت می کنند که ظاهرا داور هم خوشش می اید

خیلی بامزه کشتی می گیرند و بیشتر موجب خنده می شود تا بازی خشن .ولی در بازی انسان ها همش خشونت و دعوا است .در این جا به نوبت می ایستند تا نفر بعدی بزند و سپس خودشان می زنند ولی دفاع کردن را خوب بلد هستند