اموزش شیر دادن تصویری - شبکه‌ما

برای شیر دادن به کودک باید دست در پس گردن و روی شانه قرار بگیرد که بسیار مهم است .

اموزش شیر دادن تصویری

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای شیر دادن به کودک باید دست در پس گردن و روی شانه قرار بگیرد که بسیار مهم است . دست دیگر باید در پستان خود مادر باشد .دست باید خارج از هاله باشد و حدود 3 تا 4 سانتیمتر خارج از هاله باشد

هیچ موقع شیر دادن دست را بر هاله پستان نگذارید چون خوب نمی تواند شیر را بخورد .اگر پستان کوچک است دست را دور قفسه سینه خود بگذارید .

اگر مادر این شرایط را رعایت کند نوزاد به درستی سینه مادر را به طور غریضی می  گیرد