آمار اطلاعات مفید ایدز در ایران - شبکه‌ما

  بر اساس امارهای ثبت شده وزارت بهداشت تا پایان تابستان امسال بیست و هشت هزار و هشتصد نفر به ویروس ایدز الوده شده اند .

آمار اطلاعات مفید ایدز در ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

بر اساس امارهای ثبت شده وزارت بهداشت تا پایان تابستان امسال بیست و هشت هزار و هشتصد نفر به ویروس ایدز الوده شده اند . اما تخمین زده می شود بیش از 60 هزار  نفر دیگر به این بیماری مبتلا هستند و از بیماری خود خبر ندارند .

دکتر صداقت اداره ایدز وزارت بهداشت می گوید ما فقط در سال 1392 حدود 38 در صد موارد انتقال فقط از طریق روابط جنسی محافظت نشده بوده است .اگر این موارد رعایت نشود در سال های اینده خیلی بیشتر نیز می شود