دستگیری عاملان اسید پاشی تهران - شبکه‌ما

  وقتی خبر نگار ها از عاملان اسید پاشی دلیل این کار را می پرسند خیلی راحت می گویند صحبتی ندارند و ابدا هم حرف نمی...

دستگیری عاملان اسید پاشی تهران

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

وقتی خبر نگار ها از عاملان اسید پاشی دلیل این کار را می پرسند خیلی راحت می گویند صحبتی ندارند و ابدا هم حرف نمی زنند و از آن ها می خواهند از بقیه در مورد این ماجرای فجیح  بپرسند

خیلی از آن ها فکر نمی کردند که طرف چیزی بشود و برای اینکه پیش بقیه کم نیاورند این کار را کردند تا هم چنین طرف را نیز بترسانند . پلیس در این رابطه می گویند کسی که عامل این کار هست خودش پزشک هست و همکار ایشون هم دانشجو است