500 شرکت خودرو سازی خارجی در ایران - شبکه‌ما

  این روز ها عطش خودروسازان خارجی برای حضور در بازار ایران را داریم .

500 شرکت خودرو سازی خارجی در ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

این روز ها عطش خودروسازان خارجی برای حضور در بازار ایران را داریم . امروز 500 مهمان خارجی از 250 شرکت بین المللی خودرو ساز و قطعه ساز مهمان همکاران ایرانی شان در ایران بودند تا درباره مشارکت بیشتر در بازار ایران همفکری کنند

در این همایش قوانین و شرایط سرمایه گذاران خارجی و صنعت خودرو ایران برای طرف های خارجی تعیین شد .بر این اساس قرار شد شرکت هایی که می خواهند برای مدت طولانی و با تیراژ بالا با ایران خودرو همکاری بککنند حتما باید داخل ایران بیایند