برداشت کیوی در مازندران - شبکه‌ما

  کیوی میوه ای وارداتی است که حالا در خاک زر خیز مازندران خو گرفته است .

برداشت کیوی در مازندران

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

کیوی میوه ای وارداتی است که حالا در خاک زر خیز مازندران خو گرفته است . کیوی تولیدی شمال کشور حالا هم بازار های داخلی را قبضه کرده و هم به کشورهای مختلف صادر می شود .

کیوی سه دهه ای می شود که مهمان سفره ما ایرانی ها شده است . شمال کشور هم به دلیل داشتن شرایط مناسب پرورش هم چنان باغ های خود را زیر کشت این میوه می برد .

کیوی می تواند سرماهای مختلف شمال کشور مانند پارسال را به راحتی تحمل کند و ایران چهارمین تولید کننده کیوی می باشد