8500 ایرانی قربانی زنجیره ای گاز گرفتگی - شبکه‌ما

خیلی از این بخاری ها دودکش ندارند و بعد از این که خاموش می کنند و گاز را نمی بندند دچار گاز گرفتگی شده اند...

8500 ایرانی قربانی زنجیره ای گاز گرفتگی

دسته بندی ها:
توضیحات:

خیلی از این بخاری ها دودکش ندارند و بعد از این که خاموش می کنند و گاز را نمی بندند دچار گاز گرفتگی شده اند . سرما تازه بساط خودش ر ا پهن کرده که رد پای قاتلی پنهان به چشم می خورد .

اماری که در 10 سال گذشته حدود 8500 نفر از هم وطنانمان را به کام مرگ کشانده است . در بین این افراد خیلی ها به دلیل استشمام منو اکسید کربن جان  خود را نیز از دست داده اند .کارشناسان این موارد را به دلیل بی دقتی در نصب صحیح شلنگ ها و غیر استاندارد بودن آن ها می دانند