رونق جمعه بازارها در کشور - شبکه‌ما

  رونق جمعه بازار ها از شمال تا جنوب کشور به ویژه جمعه بازار ها از گذشته ها ر نقاط دور به عنوان بازار های محلی...

رونق جمعه بازارها در کشور

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

رونق جمعه بازار ها از شمال تا جنوب کشور به ویژه جمعه بازار ها از گذشته ها ر نقاط دور به عنوان بازار های محلی و سنتی برپا می شود و مشتریان زیادی دارند

در جمعه بازار جویبار واقع در ساری از شیر مرغ تا جون آدمیزاد پیدا می شود .تنوع خرید دارد و هرکس این جا می رود دست خالی بر نمی گردد ولی بعضی ها به اجبار خانومشان می ایند

جمعه بازار آبادان نیزز یکی دیگر ازجمعه  بازار خوب و قدیمی می باشد و از جاهای مختلف به آن جا می ایند