گلبول های سفید یعنی امر به معروف - شبکه‌ما

  اگر خیلی ساده و سریع بخواهیم امر به معروف و نهی از منکر را تعریف کنیم باید بگوییم در بدن ما انسان ها گلبول سفید...

گلبول های سفید یعنی امر به معروف

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

اگر خیلی ساده و سریع بخواهیم امر به معروف و نهی از منکر را تعریف کنیم باید بگوییم در بدن ما انسان ها گلبول سفید وجود دارد که بحث امنیتی و دفاعی بدن را به عهده دارد

گلبول های سفید یعنی آمران به معروف و این ها همه جای بدن ما هستند و هر جا ویروس یا باکتری مخربی ببینند برخورد می کنند

این امر به معروف به نوعی گلبول های سفید می باشد که اگر این کار در جامعه اتفاق نیفتد جامعه دچار ایدز می شود .بیماری که امروزه جوامع اسلامی مبتلا به آن است