مقام زن در اسلام - شبکه‌ما

  حضرت محمد فرموده است باید زن را برای تربیت زد که عین این سخن در قران آمده است .

مقام زن در اسلام

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

حضرت محمد فرموده است باید زن را برای تربیت زد که عین این سخن در قران آمده است .اما چگونگی آن مهم است که نباید طوری زن را بزنیم که او دردش بیاید و بدنش کبود شود .

باید به صورت او اصلا ضربه نزنیم تا زیبایی خود را از دست بدهد و یا دندان ها و چشم هایش اسیب ببینند .نباید با قدرت او را زد باید دست را تا سینه بالا اورده و سپس او را بزنیم

این روش اخرین روش برای تربیت زن هست و در هر مواردی هم نمی تواند آن را بزند