اعتراض مهناز افشار به پارافین سیب - شبکه‌ما

  امروزه متاسفانه می گویند سیب را دیگر با پوست نخورید چون دارند به آن ها پارافین می زنند تا تازه بماند .

اعتراض مهناز افشار به پارافین سیب

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

امروزه متاسفانه می گویند سیب را دیگر با پوست نخورید چون دارند به آن ها پارافین می زنند تا تازه بماند .در این ویدیو می بینیم که با چاقو کشیدن روی پوست سیب شبیه این روش یک گرد های سفید رنگی از آن بیرون می اید که می گویند این ها پارافین هسنتد و سرطان زا نیز هستند

البته فکر می کنم این فقط یک شایعه است چون حتی در باغ های خودمان نیز سیب ها را به این صورت تست کنیم از این گرد ها خواهیم یافت ولی باز هم احتیاط کنید