پشت صحنه کنسرت پاشایی - شبکه‌ما

  این ویدیو یکی از آخرین ویدیوهای منتشر شده از مرتضی پاشایی در حال رفتن به کنسرت اخرش می باشد .

پشت صحنه کنسرت پاشایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

این ویدیو یکی از آخرین ویدیوهای منتشر شده از مرتضی پاشایی در حال رفتن به کنسرت اخرش می باشد .او درباره بیماری اش می گوید که 5 6 ماهی می شود به سرطان دچار شده اشت

او می گوید بیماری من بیماری ساده ای نیست ولی مراحل درمان را انجام داده است و او می گوید همه چیز رو به بهبود است .در مورد نقطه قوه ایرانی ها می گوید با معرف ترین و با احساس ترین مردم دنیا هستند .

او می گوید خیلی اهل مسافرت و جاده هم هستم .خدایش بیامرزد